450

thai nhi đã được cứu giúp tại nhà tạm lánh Mai Tiến – Giáo xứ Tây Hải

41000

thai nhi đã được chôn cất tại nghĩa trang thai nhi – Giáo xứ Tây Hải

10

năm đồng hành cùng phong trào Bảo vệ Sự Sống

2000

mẹ đơn thân được trợ lực từ chương trình

HOẠT ĐỘNG BAN BẢO VỆ SỰ SỐNG