Lưu trữ Danh mục: Thông tin Giáo Phận

Thông báo: Thánh lễ An Táng Thai nhi 26/11/2023

17:00 Chúa Nhật cuối tháng, chúng ta lại có một cái hẹn với các thai [...]

Tạm Biệt và Đến Mỹ : 17/7-31/8/2022

Sau 2 năm dịch bệnh không đi được, măm nay tôi lại được Đức Cha [...]

Ban Phục vụ Sự Sống

Những sự sống ban BVSS đón nhận từ khi còn trong bụng mẹ cho đến [...]

An táng thai nhi và thông điệp BVSS

An táng thai nhi là phần ngọn của những chương trình lớn hơn cả về [...]

VIỆC THA TỘI VÀ THA VẠ CHO NGƯỜI CÓ TỘI PHÁ THAI

Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã cảm [...]