Quả thật, “tôi chỉ là đầy tớ vô dụng phải làm những gì phải làm mà thôi“, tôi khá cô đơn trên đường phục vụ này, tiếp tục lần mò tìm đường phục vụ. Rất mong quý ông bà anh chị em và các bạn hữu tiếp tục cầu nguyện, đồng hành và giúp sức cho tôi hoàn thành sứ mạng Bảo Vệ Sự Sống và Bác Ái được trao.

Xin gửi lời nhắn của Quý Vị vào khung thông tin kế đây, Ban Bảo Vệ Sự Sống Xuân Lộc sẽ hồi đáp Quý Vị trong thời gian sớm nhất.

Số điện thoại cha Tịch: 0906.697.444

CÁC THÀNH VIÊN PHỤC VỤ

1. Cha giải tội tâm hồn : linh mục Vinhsơn Trần Kim Phú, bề trên dòng thánh Augustinô.
2. Phụ trách mặt tinh thần : Sr Rôsa Trần Thị Hải, dòng thánh Gioan Tẩy Giả Canađa
3. Chăm sóc các em bé : Sr Maria Phạm Thị Liên, Dòng Con Đức Mẹ Thánh Thể
4. Chăm sóc các chị em cơ nhỡ : cô Maria Hoàng Thị Thanh Tâm (Tơ) : 096 446 1695
5. Chăm sóc Nghĩa Trang Công Viên Thai Nhi và những việc liên quan đến thai nhi :