Category Archives: Thiện nguyện

Thêm một kiếp người ra đi

Đón tiếp cô trong thời kỳ cuối cuộc đời và không biết cô sẽ ra [...]

Nhà Chờ – Nhà Vác Thập Giá và Giúp Nhau Vác Thập Giá

Nhà Chờ, chờ đợi tình người của người thân cũng như của mọi người, chờ [...]

WELCOME MẸ CON NGƯỜI MÙ LOÀ BẠI LIỆT

Sau khoảng 3 năm rời khu nhà cho người neo đơn giai đoạn cuối đến [...]

COVID SỬA QUẠT và CHẾ QUẠT

Trước khoảng 200 trăm quạt đang sử dụng, tình trạng quạt hư hỏng, thay quạt [...]

Một Cuộc Đời Và Một Xe Xích Lô

Chiếc xích lô đạp cũ kỹ, hàn xì chắp vá không biết bao nhiêu mối, [...]

HƯỚNG VỀ GIÁO XỨ TÀ LÀI

Hôm nay mọi sự dừng lại : quán ăn và caphe ngưng kinh doanh, các [...]