Lưu trữ thẻ: trẻ cơ nhỡ

Xuân Này Không Mẹ Không Cha

Đứa bé oan nghiệt éo le, nó từng cho mẹ có cha giờ lại trở [...]

1 Các bình luận

4 anh em cùng mẹ khác cha

Nó đã ra đi, đi mãi, bỏ lại 3 em, có thể nó mất hết, [...]