Lưu trữ Danh mục: Hoạt động Giáo dục

Những đứa trẻ như thiên thần

Nhìn những đứa trẻ này như những thiên thần, đó là công trình của Thượng [...]

Trợ giúp giáo dục

Sau một thời gian dài đồng hành với các cháu bị nhiễm (có H) và [...]