Tag Archives: bảo vệ sự sống xuân lộc

Thánh Lễ Cầu nguyện Thai Nhi – Tháng 11/2023

Thánh Lễ Cầu nguyện Thai Nhi Xin cám ơn Chung tầm nhìn thai nhi là [...]

Thông báo: Thánh lễ An Táng Thai nhi 26/11/2023

17:00 Chúa Nhật cuối tháng, chúng ta lại có một cái hẹn với các thai [...]

Sinh Viên Học Sinh Kính Viếng Thai Nhi

60-70% trong tổng số khoảng 250,000 ca số thai nhi bị bỏ mỗi năm là [...]

Xin Tạ Ơn THÁNH LỄ An Táng THAI NHI 29/10/2023

Thánh lễ an táng các thai nhi đã hoàn tất để lại biết bao suy [...]

(Thông báo) Thánh lễ thai nhi 29/10/2023

THÁNH LỄ THAI NHI 29/10/2023 Chúa Nhật cuối tháng lại đến, một cuộc hẹn với [...]

Thánh Lễ An Táng Thai Nhi và Cầu Nguyện cho BVSS, 24/09/2023

24/9 là Chúa Nhật cuối tháng, Thánh lễ thai nhi vẫn tiếp tục như thường [...]

Một Cõi Đi Về – Thánh lễ Thai nhi tháng 08/2023

Tiễn biệt các em thai nhi về lòng đất mẹ. Đây là nơi an nghỉ [...]

Thánh lễ an táng thai nhi và Tôn Trọng Sự Sống

17:00 mỗi Chúa Nhật cuối tháng, chúng ta lại có một cái hẹn với công [...]

Chúa Nhật Với 700 Thai Nhi – Thánh lễ thai nhi tháng 7/2023

Sau hơn 2 tuần lễ với với 2 trận bão lớn, thánh lễ an táng [...]

Đi Mỹ 7/7-16/8

Đến hẹn lại lên, năm nay thời gian đi Mỹ ít hơn chúc vì vừa [...]