Tag Archives: tội phá thai

Phá thai và xưng tội phá thai (2)

Chúa ban cho Giáo giáo hội thực hiện lòng thương xót của của qua bí [...]

Nỗi Lòng Của Mẹ Phá Thai

Tâm sự của một bạn trẻ phá thai, nỗi lòng day dứt vì đã bỏ [...]

Thứ bảy tổng kết 3 ngày nhận thai nhi

Ba ngày trong tuần thu lượm và tẩm liệm các thai nhi là 3 ngày [...]

Tha thứ của Chúa và các thai nhi

“Hãy tha thứ cho bố mẹ!”, “Xin hãy tha thứ cho con!” là những lời [...]