Category Archives: Mục vụ

THỨ BẢY MÁU CHẢY VỀ TIM

Thứ Bẩy Máu Chảy Về Tim! Hôm nay chúng tôi đón nhận 2 bé trong [...]

CẦU NGUYỆN CHO THAI NHI

Thai nhi là những con người có hồn và xác, đều nhiễm nguyên tội, có [...]